1. Giới thiệu

Tại vaygopngay.net, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email, số CMND/CCCD, thông tin tài chính và bất kỳ thông tin nào khác bạn cung cấp khi đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ vay tín chấp.
 • Thông tin tự động: Được thu thập thông qua cookies và các công nghệ theo dõi khác khi bạn truy cập trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang web giới thiệu, và hoạt động duyệt web.

3. Mục đích sử dụng thông tin

 • Xử lý yêu cầu vay: Sử dụng thông tin cá nhân để đánh giá và xử lý yêu cầu vay tín chấp của bạn.
 • Giao tiếp: Liên hệ và cung cấp cho bạn thông tin về dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, và cập nhật về sản phẩm mới.
 • Cải thiện dịch vụ: Phân tích dữ liệu để cải thiện trang web, dịch vụ, và trải nghiệm người dùng.
 • Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

4. Chia sẻ thông tin

 • Đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác tài chính và tổ chức tín dụng để xử lý yêu cầu vay.
 • Bên thứ ba: Thông tin có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết và với các cam kết bảo mật thích hợp.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ yêu cầu pháp lý, bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, hoặc đảm bảo an ninh cho người dùng.

5. Bảo mật thông tin

 • Biện pháp bảo mật: Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập trái phép, mất mát, hoặc phá hoại.
 • Quản lý quyền truy cập: Chỉ những nhân viên và đối tác có thẩm quyền mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện nhiệm vụ cần thiết.

6. Quyền của bạn

 • Truy cập và chỉnh sửa: Bạn có quyền yêu cầu truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.
 • Rút lại đồng ý: Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Xóa dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình, tuân theo các yêu cầu pháp lý và lưu trữ thông tin.

7. Cookie và công nghệ theo dõi

 • Sử dụng cookie: Trang web sử dụng cookie để thu thập thông tin tự động và cải thiện trải nghiệm người dùng. Bạn có thể kiểm soát cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.
 • Loại bỏ cookie: Bạn có thể từ chối cookie hoặc loại bỏ chúng thông qua cài đặt trình duyệt, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của trang web.

8. Thay đổi chính sách

 • Cập nhật chính sách: Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào và sẽ cập nhật trên trang web. Bạn nên kiểm tra chính sách thường xuyên để đảm bảo rằng bạn hiểu các điều khoản hiện hành.

9. Liên hệ

 • Thông tin liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@vaygopngay.net hoặc qua địa chỉ liên hệ trên trang web.

Vaygopngay.net cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ tốt nhất trong mọi giao dịch và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.